NILAM

Data NILAM

Semua guru matapelajaran Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris dikehendaki menyerahkan rekod data NILAM untuk tindakan susulan oleh Penyelaras NILAM. Rekod data NILAM hendaklah diserahkan selewat-lewatnya pada hari Isnin 11 Jun 2011, jam 8.00 pagi.
Terima kasih atas kerjasama semua guru yang terlibat.

Advertisements